Zpět

EX314/19189-Dražba nemovitosti k. ú. Ruprechtice

Název:
EX314/19189-Dražba nemovitosti k. ú. Ruprechtice
Kategorie:
Dražby, exekuce
Původce:
Chaloupka Roman, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66242762,Roman Chaloupka
DS: ydug8h4, Havlíčkova 329/2, 276 01 Mělník
Adresát:
Chaloupka Roman, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66242762,Roman Chaloupka
DS: ydug8h4, Havlíčkova 329/2, 276 01 Mělník
Vyvěšeno:
05.04.2022 - 04.05.2022

Nastavení cookies