Zpět

Magistrát města Liberec - žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky – Růžičková N.

Název:
Magistrát města Liberec - žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky – Růžičková N.
Kategorie:
Oznámení o uložení písemnosti
Původce:
V?chovn? ?stav, d?tsk? domov se ?kolou, st?edisko v?chovn? p??e, z?kladn? ?kola, st?edn? ?kola a ?koln? j?delna, D???n XXXII, V?t?zstv? 70, I?:47274379
DS: dif7axc, V?t?zstv? 70, 407 11 D???n
Adresát:
Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní jídelna, Děčín XXXII, Vítězství 70, IČ:47274379
DS: dif7axc, Vítězství 70, 407 11 Děčín
Vyvěšeno:
17.12.2020 - 04.01.2021

Nastavení cookies