Zpět

MML/311/22/ACH

Název:
MML/311/22/ACH
Kategorie:
Rozhodnutí, oznámení MML
Původce:
statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
Adresát:
Stanisław Paweł Caban, 08.12.1999*
Kieratowa 19, 91-219 Lodž, Poland
Vyvěšeno:
13.10.2022 - 31.10.2022

Nastavení cookies