Zpět

oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Úprava parkovacích stání na p.p.č. 293/10, k.ú. Nové

Název:
oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Úprava parkovacích stání na p.p.č. 293/10, k.ú. Nové
Kategorie:
Rozhodnutí, oznámení MML
Původce:
statut?rn? m?sto Liberec
n?m. Dr. E. Bene?e 1/1, 460 59 Liberec
Adresát:
Statutární město Liberec, odbor ekonomiky
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Vyvěšeno:
28.01.2022 - 13.02.2022

Nastavení cookies