Zpět

Opatření obecné povahy - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry

Název:
Opatření obecné povahy - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry
Kategorie:
Ostatní
Původce:
Ministerstvo ?ivotn?ho prost?ed?, I?:00164801
DS: 9gsaax4, Vr?ovick? 1442/65, 100 00 Praha 10, Czech Republic
Adresát:
Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
DS: 9gsaax4, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10, Czech Republic
Vyvěšeno:
28.01.2022 - 14.02.2022

Nastavení cookies