Zpět

Posuzování vlivů koncepce „Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 2022 – 2027“...

Název:
Posuzování vlivů koncepce „Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 2022 – 2027“...
Kategorie:
Ostatní
Původce:
Ministerstvo ?ivotn?ho prost?ed?, I?:00164801
DS: 9gsaax4, Vr?ovick? 1442/65, 100 00 Praha 10, Czech Republic
Adresát:
Ministerstvo životního prostředí, IČ:00164801
DS: 9gsaax4, Vršovická 1442/65, 100 00 Praha 10, Czech Republic
Vyvěšeno:
20.05.2021 - 07.06.2021

Nastavení cookies