Zpět

Prodej pozemku p.č. 754/6, k.ú. Dolní Hanychov

Název:
Prodej pozemku p.č. 754/6, k.ú. Dolní Hanychov
Kategorie:
Nemovitosti (prodej, pronájmy, aj.)
Původce:
statut?rn? m?sto Liberec
n?m. Dr. E. Bene?e 1/1, 460 59 Liberec
Adresát:
statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
Vyvěšeno:
01.02.2022 - 21.02.2022

Nastavení cookies