Zpět

PRODLOUŽENÍ PLAT. SP: SP - "Vodojem Horská - zásobní řady a splašková kanalizace v k.ú. Ruprechtice"

Název:
PRODLOUŽENÍ PLAT. SP: SP - "Vodojem Horská - zásobní řady a splašková kanalizace v k.ú. Ruprechtice"
Kategorie:
Rozhodnutí, oznámení MML
Původce:
statut?rn? m?sto Liberec
n?m. Dr. E. Bene?e 1/1, 460 59 Liberec
Adresát:
Magistrát města Liberec, kancelář tajemníka
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 50 Liberec - Liberec - Staré Město, Czech republic
Vyvěšeno:
07.12.2021 - 23.12.2021

Nastavení cookies