Zpět

Vyhlášení 1. kola EA, p.č. 1467 k.ú. Růžodol I

Název:
Vyhlášení 1. kola EA, p.č. 1467 k.ú. Růžodol I
Kategorie:
Nemovitosti (prodej, pronájmy, aj.)
Původce:
Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111
DS: va2fsxs, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem
Adresát:
Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111
DS: va2fsxs, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem
Vyvěšeno:
06.09.2022 - 07.10.2022

Nastavení cookies