Zpět

Vyhlášení 1. kola EA, p.č. 1814/5 k.ú. Liberec

Název:
Vyhlášení 1. kola EA, p.č. 1814/5 k.ú. Liberec
Kategorie:
Nemovitosti (prodej, pronájmy, aj.)
Původce:
Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111
DS: va2fsxs, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic
Adresát:
Územní pracoviště Ústí nad Labem (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111
DS: va2fsxs, Mírové náměstí 3129/36, 400 01 Ústí nad Labem, Czech Republic
Vyvěšeno:
11.10.2022 - 10.11.2022

Nastavení cookies