Zpět

Vyhlášení dotačního titulu pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2021

Název:
Vyhlášení dotačního titulu pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2021
Kategorie:
Dotace
Původce:
statut?rn? m?sto Liberec
n?m. Dr. E. Bene?e 1/1, 460 59 Liberec
Adresát:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČ:00262978
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec
Vyvěšeno:
02.03.2021 - 01.06.2021

Nastavení cookies