Zpět

Výzva k zaplacení nájmu hrobového místa Ruprechtice

Název:
Výzva k zaplacení nájmu hrobového místa Ruprechtice
Kategorie:
Rozhodnutí, oznámení MML
Původce:
statut?rn? m?sto Liberec
n?m. Dr. E. Bene?e 1/1, 460 59 Liberec
Adresát:
statutární město Liberec , odbor správy veřejného majetku
nám.Dr.E.Beneše 1/1, 460 59 Liberec
Vyvěšeno:
08.02.2021 - 11.02.2022

Nastavení cookies