Zpět

výzva k zaplacení nájmu Šťastná

Název:
výzva k zaplacení nájmu Šťastná
Kategorie:
Rozhodnutí, oznámení MML
Původce:
statut?rn? m?sto Liberec
n?m. Dr. E. Bene?e 1/1, 460 59 Liberec
Adresát:
statutární město Liberec, odbor správy veřejného majetku
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
Vyvěšeno:
23.01.2020 - 25.01.2021

Nastavení cookies