Zpět

Záměr pronajmout nebytový prostor - ZŠ Husova

Název:
Záměr pronajmout nebytový prostor - ZŠ Husova
Kategorie:
Nemovitosti (prodej, pronájmy, aj.)
Původce:
Z?kladn? ?kola s roz???enou v?ukou jazyk?, Liberec, Husova 142/44, p??sp?vkov? organizace, I?:72741554
DS: ycnmr9y, Husova 142/44, 460 05 Liberec - Liberec V-Kristi?nov
Adresát:
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, příspěvková organizace, IČ:72741554
DS: ycnmr9y, Husova 142/44, 460 05 Liberec - Liberec V-Kristiánov
Vyvěšeno:
03.01.2022 - 19.01.2022

Nastavení cookies