Zpět

Záměr o pronajmutí nebytových prstor

Název:
Záměr o pronajmutí nebytových prstor
Kategorie:
Nemovitosti (prodej, pronájmy, aj.)
Původce:
Z?kladn? um?leck? ?kola, Liberec, Fr?dlantsk? 1359/19, p??sp?vkov? organizace, I?:64040445
DS: zpymu8w, Fr?dlantsk? 1359/19, 460 01 Liberec
Adresát:
Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace, IČ:64040445
DS: zpymu8w, Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec
Vyvěšeno:
14.10.2021 - 01.11.2021

Nastavení cookies