Zpět

Zveřejnění 117/7, 117/9, k. ú. Horní Hanychov

Název:
Zveřejnění 117/7, 117/9, k. ú. Horní Hanychov
Kategorie:
Nemovitosti (prodej, pronájmy, aj.)
Původce:
statut?rn? m?sto Liberec
n?m. Dr. E. Bene?e 1/1, 460 59 Liberec
Adresát:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČ:00262978
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec
Vyvěšeno:
11.08.2021 - 30.08.2021

Nastavení cookies