Zpět

Zveřejnění - pronájem částí pozemků 1394, 1395, vše v k.u. Liberec

Název:
Zveřejnění - pronájem částí pozemků 1394, 1395, vše v k.u. Liberec
Kategorie:
Nemovitosti (prodej, pronájmy, aj.)
Původce:
statut?rn? m?sto Liberec
n?m. Dr. E. Bene?e 1/1, 460 59 Liberec
Adresát:
statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
Vyvěšeno:
11.02.2021 - 01.03.2021

Nastavení cookies