Zpět

zveřejnění - výpůjčka části pozemku p. č. 1428/34, k.ú. Růžodol I

Název:
zveřejnění - výpůjčka části pozemku p. č. 1428/34, k.ú. Růžodol I
Kategorie:
Nemovitosti (prodej, pronájmy, aj.)
Původce:
statut?rn? m?sto Liberec
n?m. Dr. E. Bene?e 1/1, 460 59 Liberec
Adresát:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČ:00262978
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec
Vyvěšeno:
24.09.2021 - 11.10.2021

Nastavení cookies