Zpět

Zveřejnění výpůjčka části pozemku p.č. 295/1, k.ú. Pilínkov

Název:
Zveřejnění výpůjčka části pozemku p.č. 295/1, k.ú. Pilínkov
Kategorie:
Nemovitosti (prodej, pronájmy, aj.)
Původce:
statut?rn? m?sto Liberec
n?m. Dr. E. Bene?e 1/1, 460 59 Liberec
Adresát:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, IČ:00262978
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec
Vyvěšeno:
21.10.2021 - 08.11.2021

Nastavení cookies