30.06.2011

Dokumenty z veřejného projednání záměrů dne 20.6.2011

Zveřejnění slíbených dokumentů a informací k záměrům II.výzvy IPRM Liberec-Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Zveřejnění slíbených dokumentů a informací k záměrům II.výzvy IPRM Liberec-Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Dne 20.6.2011 bylo přislíbeno zveřejnění dokumentů týkajících se záměrů do II. výzvy IPRM Liberec-Atraktivní a kvalitní život v Liberci:
- prezentace
- stručný popis jednotlivých záměrů
- finanční náklady jednotlivých záměrů včetně stupně připravenosti
- seznam námětů ze kterých bylo vybráno 15 námětů ke zpracování záměrů a předožení do II. výzvy

Další termín setkání s veřejností, kde bude prezenováno hodnocení záměrů včetně pořadí, ve kterém je externí hodnotitel doporučil k dalšímu zpracování je stanoven na 6.9.2011 od 16:00 v zasedací místnosti č.11.

Nastavení cookies