15.06.2012

Zpracovatelský tým

Zpracovatelem dokumentu IPRM Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci byla vybrána společnost EUMONIA spol. s r.o. (IČ: 286 88 325, Tatranská 860/7, 460 01 Liberec III) zastoupená jednatelem Ing. Mgr. Miroslavem Machem.

Nastavení cookies