18.11.2014
Jan Král

Město začalo se zabezpečením desítek lip proti samovolnému skácení

Protože statutární město Liberec zatím nezískalo od státu dotaci na komplexní obnovu aleje na ulici Masarykova, pustilo se nyní do odborného ošetření téměř čtyřiceti stromů. U nich kvůli jejich špatnému zdravotnímu stavu hrozilo, že by při silnějším větru mohlo dojít k jejich samovolnému skácení. Dalším sedmi lipám již není pomoci, musejí být poraženy.

Město žádalo Státní fond životního prostředí o finanční podporu na jednu etapu obnovy aleje na ulici Masarykova, a to od ulice Škroupova k Jezírku. Protože však byla žádost o dotaci tento rok zamítnuta, nezbylo magistrátu než nechat vypracovat soudně – znalecký posudek k vyhodnocení zdravotní kondice stromů. Odborný posudek ukázal, že je kvůli bezpečnosti nezbytné zvýšit stabilitu celkem 38 lip do doby, než začne celková obnova stromořadí. Dalších 7 stromů musí být pokáceno.

U lip se nyní provádějí bezpečnostní a zdravotní řezy, anebo lokální redukce větví. Stabilizace stromů začala tento měsíc a měla by být hotová do konce listopadu s tím, že k samotnému kácení sedmi nejrizikovějších přistoupí odborná firma až v posledních listopadových dnech. Předpokládané náklady na stabilizaci aleje činí 204.369,- Kč včetně DPH.

Posudek vyhotovil soudní znalec Jaroslav Kolařík. Vycházel mimo jiné z opakovaných přístrojových testů. Navrhovaná opatření označil stupněm naléhavosti 1 až 2. Stávající zásahy jsou zařazeny do kategorie 1, tedy do kategorie nejvyšší naléhavosti.

Stromy, které byly povoleny k pokácení, jsou napadené dřevokaznými houbami, přičemž infekce je již v takém stupni vývoje, že na kmeni, převážně na jeho bázi, lze pozorovat plodnice agresivních dřevokazných hub. Dva stromy budou pokáceny na základě výsledků tahových zkoušek, které prokázaly jejich sníženou odolnost proti vývratu.

O dotaci na celkovou obnovu stoleté aleje bude magistrát žádat fond životního prostředí znovu.

Text: Zuzana Minstrová

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.