29.06.2010
Radim Stanka

50. změna územního plánu města Liberec