16.11.2015
Jan Král

Nové nálepky u nádob na tříděný odpad

Odpadové nádoby na tříděný odpad se v nadcházejících týdnech dočkají nových nálepek s informací, co do které nádoby správně patří.

Odpadové nádoby na tříděný odpad se v nadcházejících týdnech dočkají nových nálepek s informací, co do které nádoby správně patří.

Od letošního podzimu doznal systém separace odpadů v Liberci jedné změny. Do žlutých kontejnerů lze nyní mimo PET lahví vhazovat i kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů, obaly s recyklačním symbolem a kódem PET, HDPE, LDPE, PP, PS, číselným označením 1, 2, 4, 5, 6, to vše v čistém a vymytém stavu. Do kontejnerů na plasty nepatří novodurové trubky, guma, molitan, výrobky z PVC, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky, deskový polystyren nebo obaly od nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, barvy apod.).

Od léta disponuje svozová společnost .A.S.A. Liberec s.r.o. novou mycí linkou. Probíhá postupné čištění kontejnerů na tříděný odpad, které jsou v mnoha případech již velmi znečištěné, místy i poškozené. 

Informace o správném třídění jednotlivých komodit na nádobách bývají poškozené, někde i zcela chybí. V následujících týdnech se tak nádoby dočkají nového označení. 

Nastavení cookies