24.03.2015
Jan Král

Pravidelní dárci krve si z obřadní síně odnesli zlaté a stříbrné Janského plakety

Sedm desítek dobrovolných dárců krve zaplnilo v pondělí 23. března obřadní síň liberecké radnice. Od Českého červeného kříže převzali Janského plakety jako ocenění za svou obětavou činnost. Všichni ocenění jsou pravidelní a bezpříspěvkoví dárci, kteří věnují svou krev bez nároku na finanční odměnu.

Dárce v obřadní síni přivítal primátor Liberce Tibor Batthyány.„Mám dobrý pocit z toho, že stojím před tolika lidmi, kteří jsou ochotni dělat pravidelně něco pro druhé a navíc bez nároku na odměnu. Obojí je v dnešní době vzácností, a o to víc by si měla společnosti dárců krve za jejich bohulibou činnost vážit. Zvlášť při pomyšlení na to, kolika lidem už jste svým dárcovstvím pomohli zachránit zdraví nebo život,“ řekl primátor a poděkoval dárcům za jejich nezištnou pomoc. „Pevně věřím, že se řady dobrovolných dárců budou rozšiřovat,“ doplnil.

Potěšující je fakt, že do registru dárců stále vstupují noví lidé. „Jen v loňském roce se v Liberci k prvnímu odběru dostavilo pět stovek lidí odhodlaných pomáhat uzdravovat nemocné. Celkový počet dárců tak u nás přesáhl pět tisíc. Pořádáme různé prezentační akce, kde se snažíme oslovit zejména mladé lidi,“ uvedl ředitel libereckého Červeného kříže Karel Studený. Z jeho rukou převzalo 26 dárců zlatou medaili profesora MUDr. Jana Janského. Dalších 44 dárců si z obřadní síně odneslo medaili stříbrnou. Dárcům osobně poděkovali také hejtman Libereckého kraje Martin Půta a přednostka Centra laboratorní medicíny, primářka transfuzního oddělení liberecké nemocnice MUDr. Renata Procházková.

Český červený kříž oceňuje bezpříspěvkové dárce na liberecké radnici pětkrát do roka. Zlatou medaili uděluje za 40 odběrů plné krve, plasmy nebo krevních destiček, stříbrnou medaili za 20 odběrů a bronzovou medaili za 10 odběrů. V loňském roce předal liberecký Červený kříž medaile 469 lidem. Od roku 2012 dostávají dárci na radnici také Zlaté kříže 2. a 3. třídy.

Další ocenění dárců krve se uskuteční na liberecké radnici v červnu.

Text a foto: Jan Král

 

Nastavení cookies