Pracovní skupina

Rada města Liberec na základě usnesení č. 52/2015 ze dne 20. 1. 2015 schválila zrušení pracovní skupiny pro místní Agendu 21 (dále jen MA 21) jako oficiálního orgánu samosprávy pro MA 21. 

Důvodem pro zrušení pracovní skupiny byla změna orientace práce pracovní skupiny s větším důrazem na udržitelný rozvoj oproti zaměření pouze na zdraví. 

 

Níže uvádíme složení neformální pracovní skupiny pro rok 2015.

Nastavení cookies