07.10.2019

V kraji odstartoval Rok Lužických Srbů

Při příležitosti zahájení Roku Lužických Srbů v Libereckém kraji přijal primátor Jaroslav Zámečník v obřadní síni liberecké radnice vzácné hosty v čele s předsedou Domowiny Dawidem Statnikem a čtyřmi lužickosrbskými pamětníky, kteří před 70 lety po dobu jednoho roku studovali na libereckém gymnáziu.

Právě při příležitosti tohoto výročí se spolek SAL rozhodl uspořádat Rok Lužických Srbů v Libereckém kraji 2019 – 2020, který bude zahrnovat sled přednášek a výstav vztahujících se k dějinám, kultuře a současnosti Lužických Srbů. Zájemci také budou mít v průběhu roku možnost navštívit koncerty lužickosrbských umělců a folklorních skupin. Jako připomínka výročí ke studiu dětí z Lužice v Liberci vznikl i dokumentární film, který se opírá o rozhovory právě se čtyřmi dosud žijícími lužickosrbskými studenty – Janem Bartem, Janem Brěsanem, Jurijem Kubicou a Helmutem Faskou. Slavnostní zahájení Roku Lužických Srbů v Libereckém kraji proběhlo v pátek 4. října v prostorách Technické univerzity v Liberci.

Lužičtí Srbové jsou Čechům blízko po historické, kulturní i jazykové stránce. Lužická srbština je hned po slovenštině druhým nejbližším jazykem češtině. Po tři století byla Lužice součástí českého státu. S obyvateli slovanského původu se lze setkat nečekaně na území spolkové země Svobodného státu Sasko, tedy v sousedství Libereckého kraje. I přes nepřízeň historie a po staletí silné vlivy germanizace, se k této národnostní menšině stále hlásí okolo šedesáti tisíc obyvatel žijících v Horní a Dolní Lužici. Centrem Horní Lužice je Budyšín a Dolní Lužice Chotěbuz. Tento národ si velmi pečlivě střeží, uchovává a předává z pokolení na pokolení své tradice.

 

Nastavení cookies