Marta Kottová a Ervín Šolc

Držitelé Medaile města Liberec Marta Kottová in memoriam a Ervín Šolc

Primátor Tibor Batthyány udělil v pátek 23. června v obřadní síni liberecké radnice Medaili města Liberec Martě Kottové in memoriam a Ervínu Šolcovi. Oběma ocenění náleží za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demokracie, lidských práv a otevřeného dialogu mezi příslušníky různých etnik a národností.

Slavnostního aktu se Marta Kotová nedožila, zemřela 18. června ve věku 88 let. Ocenění převzali z rukou primátora za přítomnosti členů vedení města, zastupitelů a rodiny laureátky její vnuci Daniel a Štěpán Kalibovi.

Nastavení cookies