20 let partnerské spolupráce Liberec - Augsburg


Města Liberec a bavorský Augsburg slaví v roce 2021 dvacet let vzájemné partnerské spolupráce. Proč právě Augsburg a co obě města spojuje? To vám v krátkém ohlédnutí přiblíží primátoři obou města Eva Weber a Jaroslav Zámečník.

Liberec a německý Augsburg slaví 20. výročí partnerství

Dvacet let partnerství slaví letos Liberec a německý Augsburg. Primátoři obou měst – Jaroslav Zámečník a Eva Weber při té příležitosti podepsali memorandum o podpoře kandidatury Liberce na Evropské hlavní město kultury v roce 2028 (EHMK 2028). Oslavy 20. výročí vzájemné spolupráce se připravují na letošní září.

Bavorský Augsburg a český Liberec se v roce 2001 i s ohledem na příští generace svých obyvatel odhodlaly vykročit ze stínu a budovat nový vztah cestou poznávání, vzájemných výměn v oblasti kultury či vzdělávání a nezbytného dialogu mezi politickými reprezentacemi i zástupci pestré občanské společnosti obou měst. Cílem partnerství je ponechat výklad dějin historikům a hledět především do budoucnosti.

Slovo partnerství lze chápat velmi obecně. Jeho význam nicméně vyvolává pocit vzájemného porozumění, tolerance a ohleduplnosti, ale i podpory a ocenění. Naše dvacet let trvající spolupráce všechny tyto vlastnosti má a já oběma městům přeji, aby je i nadále udržovala a rozvíjela,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Liberec a Augsburg sdílejí prostřednictvím tisíců svých původních obyvatel a jejich potomků už přes 75 let vzájemné historické okamžiky, které navždy zůstanou provázány v kronikách obou měst.

U příležitosti výročí se v květnu měly v Liberci uskutečnit kulturní dny DIALOG, které se od roku 2005 konají každé dva roky střídavě v obou městech. Vzhledem k pandemické situaci ale padlo rozhodnutí je odložit na rok 2022.

Obě spřátelená města si letos v září nicméně společnou oslavou v Liberci připomenou kulaté výročí partnerství a spolupráce. Jeho iniciátorkou se v roce 2001 stala Sonja Hefele, čestná prezidentka Německo-české společnosti Augsburg, která celý život zasvětila hledání nových česko-německých vztahů. Při této příležitosti ji bude udělena i medaile za mimořádné zásluhy o rozvoj města v oblasti demokracie a lidských práv.

Spolupráci obou měst spojuje řada témat. Jedním z těch aktuálních je zájem Liberce kandidovat na EHM 2028, v čemž ho podporuje právě i bavorský Augsburg, který se kandidatury zúčastnil v roce 2010.

„Právě na základě své zkušenosti před deseti lety nyní Augsburg vyslovil podporu Liberci a deklaruje vůli zapojit se podle svých možností do přípravy kandidatury i do aktivní tvorby kulturního programu EHMK 2028. V memorandu, které obě města podepsala, se Liberec na oplátku zavazuje k tomu, že bude šířit dobré jméno města Augsburg jako partnera projektu. Myslím,  že i tato spolupráce může povznést už tak vynikající vzájemné vztahy na ještě vyšší úroveň,“ říká náměstek primátora Ivan Langr k memorandu, které „na dálku“ podepsali za Liberec primátor Jaroslav Zámečník a za německý Augsburg tamní primátorka Eva Weber.

Nastavení cookies