02.06.2016
Karel Horník

Rekonstrukce obchodní akademie a Jazykové školy

Fyzická realizace projektu byla ukončena, projekt se nachází ve fázi udržitelnosti.

Předmětem projektu byla rekonstrukce budovy Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní zkoušky v místě Šamánkova 500/8, Liberec. Jednalo se o vestavbu půdních prostor budovy, ve kterých vznikly prostory pro informační centrum školy, pro počítačové učebny a také pro kanceláře studentských firem (vyučování ekonomických předmětů s praktickým zaměřením).
Realizací projektu došlo ke zkvalitnění podmínek pro výuku v jedné z největších středních škol v Libereckém kraji. Zároveň projekt přispěl k regeneraci území města Liberce, které bylo specifikováno v Integrovaném plánu rozvoje města Liberec – zóna „Lidové sady“ jako prioritní pro rozvoj za pomoci prostředků z ROP NUTS II Severovýchod.

Předkladatelem projektu byl Liberecký kraj.

Celkové způsobilé výdaje projektu dle plánu byly k 30. 6. 2015 ve výši 10 510 223,70 Kč, z toho dotace EU 8 933 690,14 Kč.
Čerpání finančních prostředků probíhalo v letech 2012 až 2013.
2012: podána ŽoP a proplacena dotace ve výši 390 659,99 Kč, CZV celkem 459 600 Kč.
2013: podána ŽoP a proplacena dotace ve výši 8 091 431,50 Kč, CZV celkem 9 519 331,21 Kč.

Proplacené ŽoP za projekt celkem: 8 482 091,49 Kč.

 

        

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a bude spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

 

Nastavení cookies