20.02.2017

Kudy a kam vyrazit za přírodou? Navede vás mobilní aplikace

Německé Drážďany, Děčín, Ústí nad Labem a Liberec. Čtyři města, která se spojila pro dobrou věc. Spustila projekt Bidelin.

Na jeho konci se otevře mobilní aplikace, s jejíž pomocí si lidé vyhledají zelenou plochu v tom kterém městě, jež pro ně bude nejpříjemnější.

Lidé si do mobilní aplikace zadají, ať jim vyhledá třeba všechny vodní plochy v Liberci, možnosti na piknik a podobně. Zároveň se jim zobrazí i propojovací cesty mezi těmito plochami, které nejsou zatížené automobilovou dopravou. „Příkladem je maminka pětiletého dítěte, která hledá dětské hřiště poblíž místa, které se chystá navštívit. Bidelin hřiště vyhledá a ještě k němu maminku zavede,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch Karolína Hrbková.

„Projekt se zabývá vytvořením systému sídelní zeleně ve městě. V první fázi tohoto přeshraničního projektu bude zmapována zeleň ve všech zmiňovaných městech. Následně vytvoříme ucelený systém, který propojí zelené plochy. Vznikne síť pomocí zklidněných komunikací,“ říká náměstkyně Karolína Hrbková. „Zelené plochy v tomto systému budou rozčleněny podle funkčního využití, například pro sport, parky, pro každodenní krátkodobý pobyt nebo plochy důležité pro ochranu přírody. Postupně by je pak město mělo uvést do odpovídajícího stavu,“ dodala.

Projekt Bidelin je přínosný i proto, že jeho výstupy budou doplňovat územní plán a nahradí povinnost vytvořit územní studii zeleně, tím ušetří městu zhruba 2 000 000 Kč. Celkové výdaje projektu činí 1 873 873 Kč, požadovaná výše podpory 1 686 486 Kč (tj. 85 % uznatelných nákladů z prostředků EU Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % ze státního rozpočtu ČR). Spolufinancování města činí 187 387 Kč (tj. 10 % z celkových uznatelných nákladů).

 

                      


Nastavení cookies