BIDELIN

     


Projekt: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Program: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

Cíle projektu:

Cílem je vypracovat územní studii zeleně pro město Liberec a poskytnout dostatečnou argumentaci pro ochranu zeleně na území měst. Pro realizaci tohoto projektu se spojila tři města, a to vedle města Liberec, také město Děčín a město Dresden. Analytickou část zpracuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem. Projekt se zabývá službami a hodnotami přírody, konkrétně zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína. Cílem je zviditelnit vztah mezi prvky přírodě blízké městské struktury, udržitelného vytváření hodnot a obecného lidského blaha, dále zpracovat návrhy a vytvořit konkrétní příklady implementace.

 
OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU  

 

Aktuality

 

17.07.2018

Na území města Liberce probíhá mapovaní zeleně

V rámci projektu BIDELIN byly zpracovány dvě metodiky mapování zeleně.
 
09.05.2017

Úvodní setkání projektových partnerů proběhlo v Liberci

Sjednocení metodiky pro mapování a hodnocení ekosystémových služeb pro města Drážďany a Liberec bylo hlavním tématem úvodního jednání projektu BIDELIN.
 
27.03.2017

Příroda na každém kroku. Liberec propojí zelené plochy ve městě

Liberec získá dotaci ve výši 1,7 milionu korun na vytvoření uceleného a prostupného systému sídelní zeleně ve městě. Nejen, že vychází z nového územního plánu, ale ve zjednodušené formě poslouží jako rádce trávení volného času široké veřejnosti.
 
Předchozí
1

 

 

O projektu 


Projekt: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan,
Liberce a Děčína (BIDELIN)
Registrační číslo projektu: 100282320


Období přípravy projektu:  1. 10. 2015 – 14. 4. 2016
Realizace projektu: 15. 4. 2016 - 31. 12. 2019
Celkové výdaje projektu: 69 146,60 EUR


Realizace projektu:
09-12/2017
Kontrola a vyhodnocení výsledků prvního mapování; příprava druhého mapování – terénní práce, IT podpora
07-08/2017 Sběr dat o jednotlivých plochách mimolesní zeleně na území města Liberce
03-06/2017 Příprava metodik pro první mapování sídelní zeleně
02/2017 Podpis smlouvy o poskytnutí dotace

Kontakty:
Vedoucí manažer projektu

Martin Dušek
e-mail: martin.dusek72@gmail.com

Manažer projektu – administrátor
Ing. Jana Cimbálová
koordinační, projektový a programový pracovník
oddělení získávání dotací
e-mail: cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 188