BIDELIN

     


Projekt: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)

Program: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

Cíle projektu:

Cílem je vypracovat územní studii zeleně pro město Liberec a poskytnout dostatečnou argumentaci pro ochranu zeleně na území měst. Pro realizaci tohoto projektu se spojila tři města, a to vedle města Liberec, také město Děčín a město Dresden. Analytickou část zpracuje Univerzita Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem. Projekt se zabývá službami a hodnotami přírody, konkrétně zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína. Cílem je zviditelnit vztah mezi prvky přírodě blízké městské struktury, udržitelného vytváření hodnot a obecného lidského blaha, dále zpracovat návrhy a vytvořit konkrétní příklady implementace.

 
OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU  

 

Aktuality

 

22.03.2017

V Liberci vzniká unikátní systém sídelní zeleně

Liberec je krásné město sevřené mezi Jizerskými horami a Ještědským hřebenem. Člověk by si řekl, že musí mít zeleně dostatek, ale je tomu skutečně tak?
 
20.02.2017

Kudy a kam vyrazit za přírodou? Navede vás mobilní aplikace

Německé Drážďany, Děčín, Ústí nad Labem a Liberec. Čtyři města, která se spojila pro dobrou věc. Spustila projekt Bidelin.
 
2
Následující

 

 

O projektu 


Projekt: Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan,
Liberce a Děčína (BIDELIN)
Registrační číslo projektu: 100282320


Období přípravy projektu:  1. 10. 2015 – 14. 4. 2016
Realizace projektu: 15. 4. 2016 - 31. 12. 2019
Celkové výdaje projektu: 69 146,60 EUR


Realizace projektu:

12/2018          Kontrola a zahájení vyhodnocování výsledků druhého mapování zeleně
06/2018          Uzavření smlouvy o dílo na provedení „Digitalizace dat z 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberce v rámci projektu BIDELIN“
04/2018          Zahájení 2. mapování zeleně v intravilánu města Liberce
09 - 12/2017  Kontrola a vyhodnocení výsledků prvního mapování; příprava druhého mapování – terénní práce, IT podpora
07 - 08/2017  Sběr dat o jednotlivých plochách mimolesní zeleně na území města Liberce
03 - 06/2017  Příprava metodik pro první mapování sídelní zeleně
02/2017          Podpis smlouvy o poskytnutí dotace

Kontakty:
vedoucí manažer projektu

Martin Dušek
e-mail: martin.dusek72@gmail.com

kontaktní osoba:
Ing. Michaela Maturová
pověřena zastupováním funkce vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Tel.: +420 485 243 577
Email:  maturova.michaela@magistrat.liberec.cz

 

 

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.