23.08.2019

Ekosystémové služby a městské plánování? Víme jak na to

Vznikl dokument, který přiblíží politikům, úředníkům a široké veřejnosti výsledky projektu BIDELIN.

       

 

Během realizace projektu bylo odborníky libereckého magistrátu zpracováno „Doporučení pro jednání pro komunální politiky a úředníky, návody pro zahrnutí ekosystémových služeb do městského plánování“.

Cílem dokumentu je představit politikům, úředníkům a široké veřejnosti výsledky projektu BIDELIN a ekonomických studií přírodě blízkých opatření ve městech.

Důraz je v něm kladen především na užitky plynoucí z tzv. modré a zelené infrastruktury.
 

Nastavení cookies