13.10.2021
Jan Král

Dvacáté jednání libereckých radních

20. schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v úterý 12. října. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.

Primátor Jaroslav Zámečník

Bod č. 25/1 - Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na zpracování projektové dokumentace interiéru "Zázemí autobusového nádraží v parteru objektu URAN"

Město pokračuje v přípravě projektu. Nyní je v přípravě dispoziční úprava prvního patra pro účely autobusového nádraží Liberec.

„Je to další krok ke splnění slibu Liberečanům, že z tohoto místa zmizí odporné staré stavební buňky a vznikne tam důstojnější zázemí pro cestující. Novinkou je, že v rámci úprav v budově necháme postavit i veřejné toalety. O přesunu zázemí pro autobusové nádraží do přízemí budovy Uranu zastupitelstvo rozhodlo už dříve a Rada města nyní dává zelenou k uzavření smlouvy s projektanty, kteří by začátkem 2022 měli představit finální řešení celého prostoru,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Náměstek Zbyněk Karban

Bod č. 5: Návrh  rozpočtového  opatření  č.  9B)  změny  rozpočtu  SML  na  rok  2021  v  kompetenci zastupitelstva města

Do říjnového zastupitelstva poputuje k projednání rozpočtové opatření, které v úterý radní města schválili.

Předmětem tohoto rozpočtového opatření  je  dočerpání schváleného střednědobého úvěru od České spořitelny do plné výše úvěrového rámce a zařazení do  výdajů  na  odbor  ekonomiky  do  rezervy  kontokorentního úvěru  na  projekty  roku  2022,  převod  volných finančních prostředků na krátkodobý termínovaný vklad u VÚB  jejich zhodnocení a zpět na základní běžný účet u VÚB, navýšení příjmové položky od společnosti EKO KOM podle skutečnosti, a tomu odpovídající zařazení do výdajů odboru ekologie a veřejného prostoru a také různé přesuny v rámci výdajů podle požadavků jednotlivých odborů, včetně navýšení některých výdajů z rezervy odboru ekonomiky.

Celkové  příjmy  se  navyšují  o  6 646  180  Kč,  celkové  výdaje  se  navyšují  o  36 646  180 Kč a financování  se  navyšuje  o  30 000  000  Kč.  Rezerva  města  na  odboru  ekonomiky  bude  po rozpočtových opatřeních č. 9A) a 9B) činit 26 864 374 Kč.

 

Náměstkyně Radka Loučková Kotasová 

Mimo RM: Informace k projektu „Liberec plánuje chytře a zodpovědně“ (V092)

V rámci projektu „Liberec plánuje chytře a zodpovědně“, který je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost, pořídilo město Liberec software pro vizualizaci rozvojových záměrů města, prostřednictvím kterého může veřejnost sledovat záměry města a udělením určitého počtu „hvězdiček“ projevovat svůj zájem či nezájem o konkrétní záměry. „Konkrétně to znamená, že město Liberec představí veřejnosti a seznámí občany s tím, co má v plánu vylepšit, vybudovat, pořídit, zlepšit nebo změnit. V aplikaci najdou také už hotové projekty anebo ty právě probíhající. Zároveň mohou  vyjádřit svůj názor,“ popisuje náměstkyně pro strategický rozvoj a dotace Radka Loučková Kotasová.

Aplikace je přístupná na adrese: https://vizualizace.liberec.cz/ .

Implementaci software zajistila Liberecká IS, a.s., za cenu 200 000 Kč (včetně DPH). Statutární město Liberec se soustavně snaží zlepšovat úroveň komunikace s veřejností, přičemž moderní softwarové řešení nabízí oboustrannou efektivní komunikaci.

Aplikace občanům nabízí celkem 9 oblastí rozvojových záměrů města. Tyto jsou barevně odlišeny a zaznamenány v mapě Liberce. Po rozkliknuti „ikony“ v mapě se zobrazí informace ke konkrétnímu záměru.

 

Náměstek Jiří Šolc

Bod č. 28: Plánovací smlouva – Obytný soubor, Kunratická

Nová městská čtvrť v Kunraticích dostává zelenou. Liberecká městská rada projednala plánovací smlouvu,  která se týká stavby ´Obytný soubor Kunratická´ (vizualizace pod textem).

Na tomto místě vznikne ucelená čtvrť města, kde budou byty, služby, mateřská školka i dům s pečovatelskou službou. „Mnoho změn ocení i místní obyvatelé, neboť zde například bude vybudován bezpečný chodník od sídliště až do této lokality a lesní cesta až k pivovaru Vendelín, přes potok bude most, a tak každý, kdo bude chtít jít bezpečně pěšky, má krásnou možnost,“

komentuje náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Dále vznikne prodloužení ulice Hrabětická s napojením  na  stávající  kruhový  objezd, nové veřejné osvětlení a další stavby za stovky milionů. Plánovací smlouvu bude projednávat říjnové zastupitelstvo.

Je to asi největší soukromá investice ve městě, přibližně tři miliardy korun, vznikne mnoho nových bytů, mám z toho radost. Připravit takto složitou smlouvu nebylo jednoduché a děkuji všem, kteří se na tom podíleli,“ doplňuje  náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

„Díky aktivnímu vyjednávání vedení města se povedlo získat vysoký bonus ve veřejném prostoru nejen pro budoucí obyvatele této lokality, ale i celý Liberec. Celkem zhruba za 65 milionů korun. Získáme tam nové prostory pro mateřskou školku s kapacitou přes 80 dětí, nové chodníky, lesní cesty včetně mostu, ale i hodnotnější povrchy, respektive kvalitnější materiály, které pro jejich výstavbu investor musí použít. Ale také podzemí kontejnery a bohatší zeleň. Počítá se i s řadou herních míst a prvků. Pro děti tam bude například basketbalové hřiště nebo několik workoutových míst. Součástí dohody jsou i adaptační opatření proti suchu. Vznikne tam i několik otevřených vodních ploch, ale také chodník, který místo propojí se starým sídlištěm v Kunraticích. Developer bude současně investorem hlavní příjezdové komunikace,“ říká vedoucí Kanceláře architektury města (KAM) Liberec Jiří Janďourek.

„Kromě výstavby sídliště investor vynaloží na rozvoj území kolem 65 milionů korun, což je přibližně o 15 milionů více, než mu určují naše obecné podmínky. Díky aktivnímu přístupu Kanceláře architektury města a Rady architektů se s investorem povedlo dohodnout podmínky, díky kterým vznikne v dané lokalitě skutečně unikátní území. Diskuse a jednání trvala téměř dva roky. Sama Rada architektů se se zástupci developerů setkala minimálně pětkrát. Vznikne tam řada služeb, obchůdků a v rámci území se počítá i s domovem pro seniory. Pokud bych to měl k něčemu přirovnat, řekl bych, že se tvůrci inspirovali u soudobých čtvrtí například Hamburku nebo Berlínu, a navazují na koncepci zahradních měst. V Liberci něco takového neexistuje. Historicky to lze u nás přirovnat třeba k Lidovým sadům,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

 

Bod č. 30: Operační plán zimní údržby komunikací ve městě Liberci pro zimní období 2021/2022

Členové Rady města Liberci na svém úterním jednání schválili provádění  zimní  údržby  od 1. listopadu 2021 do 31. března 2022 podle  schváleného  "Operačního  plánu  zimní  údržby komunikací  ve  městě  Liberci  pro  období  2021 - 2022", a to ve  spolupráci  s technickými službami, příspěvkovou organizací města.

Plán  zimní  údržby  je  základním  podkladem  k  provádění  zimní  údržby komunikací, chodníků, schodišť, veřejných prostranství, přechodů pro chodce a zastávek MHD. V  operačním  plánu  zimní  údržby  (OP  ZÚ)  je detailně  popsán  postup,  organizace  a  personální  zajištění  zhotovitele,  včetně  příslušného  technického vybavení, nezbytného k výkonu zimní údržby.

Odbor správy veřejného majetku  využívá systém pasportu komunikací, kde je zaveden modul zimní údržby. Tento modul je každoročně před započetím zimního období (1. 11.) aktualizován, a to v souvislosti s nově zařízenými či vyřazenými úseky. Pro veřejnost je modul zimní údržby dostupný na webových stránkách města. Pro  zimní  období  2021-2022  byly  nově  zařazeny  úseky  komunikací  a  chodníků  s  ohledem  na  nově vybudované komunikace ve vlastnictví města.

 

Zimní údržba zahrnuje tyto činnosti:

•pluhování a posyp vozovek

•pluhování a posyp chodníků

•čištění veřejných prostranství a parkovišť

•čištění a posyp schodišť

•čištění vybraných přechodů pro chodce

•čištění křižovatek ve městě

•úklid a odvoz sněhu ze zúžených profilů vozovek v centrální části města a mostů

•čištění a posyp vybraných zastávek MHD

•úklid sněhu v době vyhlášení kalamity.

 

Personální zajištění zimní údržby:

•řidiči sypačů v počtu 26

•řidiči traktorů v počtu 1

•řidiči ostatních mechanizmů v počtu 28

•řidiči malotraktorů v počtu 12

•pracovníci ručního úklidu v počtu 30

Celkem 71 řidičů a 26 provozních pracovníků.

 

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti na komunikacích:

Zimní údržba 2021 - 2022

chodníky

I. kat. důležitosti

do   6 hodin po spadu sněhu

chodníky

II. kat. důležitosti

do 12 hodin po spadu sněhu

schody

 

do 12 hodin po spadu sněhu

parkoviště

 

do 24 hodin po spadu sněhu

veřejná prostranství

Program A

do   6 hodin po spadu sněhu

 

Program B

do 12 hodin po spadu sněhu

přechody

 

do 12 hodin po spadu sněhu

zastávky MHD

 

do 12 až 24 hodin po spadu sněhu (dle důležitosti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimní údržba veřejných prostranství a také údržba komunikací v křižovatkách bude prováděna programově ve dnech pracovních i ve dnech pracovního klidu na úrovni běžné zimní údržby komunikací.

Až se zima zeptá, budeme připraveni. Nyní se přezbrojuje technika, ladí se poslední detaily, a přestože věříme ještě v krásný podzim, nechceme nic podcenit,“ komentuje náměstek primátora pro technickou správu Jiří Šolc.

Při větším spadu sněhu nebo při dlouhodobém sněžení, kdy se při pluhování vozovek vytváří na křižovatkách sněhové mantinely, bude prováděno začišťování křižovatek mechanismy se závěsnými nebo čelními radlicemi odstraněním sněhu z křižovatek. Shrnutý sníh pak bude v případě potřeby odvážen na složiště sněhu v ulici Londýnská II.

Kontrolní činnost nad prováděním zimní údržby místních komunikací v Liberci provádějí pověření pracovníci statutárního města Liberce, členové Městského operačního štábu ZÚMK  a příslušníci Policie ČR.

Přijímání telefonických podnětů od občanů je možné v pracovní den od 7 do 20 hodin. V případě potřeb je k dispozici e-mail:  dispecer@tsml.cz

 

Náměstek Ivan Langr

Bod č. 9: Dar pro Liberecký kraj – ZOO a Botanická zahrada a přijetí daru od Libereckého kraje – DS Františkov a Vratislavice

Na  základě  uzavřené  smlouvy  o  vzájemném  převodu  činností,  majetku  a některých souvisejících práv, povinností a závazků mezi Libereckým kraje a statutárním městem Liberec projednala liberecká městská rada dar nemovitého majetku na Liberecký kraj (LK) v souvislosti  s převodem příspěvkových organizací ZOO Liberec a Botanická zahrada  Liberec. 

Liberecký kraj v této souvislosti daruje městu nemovitý majetek pro  nově  zřízené  příspěvkové  organizace  Domov  seniorů  Františkov,  Liberec  a  Domov  seniorů Vratislavice. Všechny darovací smlouvy budou vloženy shodně na katastr nemovitostí dne 3. 1. 2022.

 

Bod č. 9/1 : Darování movitých věcí Libereckému kraji v souvislosti s převodem ZOO a BZ

Statutární město Liberec (SML) a Liberecký kraj (LK) uzavřely 12. května 2021 Smlouvu o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků, na základě které se činnosti, které dosud vykonávají příspěvkové organizace SML Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace (ZOO Liberec) a Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace (BZ Liberec) převádějí ke dni 1.1.2022 na příspěvkové organizace zřízené Libereckým krajem.

V této souvislosti daruje statutární město  Libereckému  kraji  movitý  majetek, a to v  rozsahu:  dlouhodobý  hmotný,  nehmotný  a  drobný  hmotný  a drobný nehmotný, který je svěřený k hospodaření ZOO Liberec a Botanické zahradě Liberec a majetek, který je ve vlastním majetku těchto organizací. Aby mohl být darovací smlouvou převeden na kraj všechen movitý majetek p.o., přikládají se zároveň ke schválení darovací smlouvy vlastního majetku zřizovateli, které kopírují převody za účetní ceny a data účinnosti.

Darovací smlouvy navazují na dubnové rozhodnutí zastupitelstev města a kraje o vzájemném převodu zoologické a botanické zahrady a domovů seniorů na Františkově a ve Vratislavicích. Město přitom sjednalo v souvislosti se zoo a botanickou zahradou nejsilnější možné a vzájemně provázané záruky:

  • převáděné nemovitosti musí sloužit výhradně za účelem provozování zoologické/botanické zahrady,
  • zákaz zcizení majetku na 20 let,
  • předkupní právo pro město na dobu neurčitou,
  • právo zpětného převodu na město na dobu neurčitou.

V případě ZOO se statutární město Liberec a Liberecký kraj také dohodly na podmínkách využití budoucích rozvojových ploch zoologické zahrady, tedy, že pozemky nesmějí být využity k jinému účelu, jako např. parkoviště apod., že společné zadání architektonického řešení bude podléhat schválení rady kraje i rady města, stejně tak budou mít obě samosprávy shodný počet členů v hodnotící komisi,“ komentuje převody náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

 

Bod č. 16:  Poskytnutí finančního daru z výtěžku likvidace nalezených věcí

Finanční dar z výtěžku likvidace nalezených věcí za rok 2017 ve výši 32 453 Kč věnuje město Liberec organizaci  Unie  ROSKA -reg.  org.  ROSKALIBEREC,  z.p. Návrh na předání finančního daru bude schvalovat Zastupitelstvo města Liberce na svém zasedání ve čtvrtek 21. října.

Hotovost, která je součástí daru za rok 2017, činí 20 649 Kč. Výtěžek z prodeje jízdních kol činí 9 074 Kč a výtěžek dražby 2 730 Kč. Celková částka daru, resp. výtěžku, činí tedy 32 453 Kč. Aukce nalezených věcí, které propadly pro tříleté lhůtě do vlastnictví města, proběhla na konci srpna letošního roku. Soupis  všech  nalezených  věcí  je  k  dispozici  v  listinné  podobě  na  odboru  správním  a živnostenském libereckého magistrátu.

ROSKA Liberec je regionální organizací Unie ROSKA - české MS (multiple sclerosis MS = mozkomíšní skleróza) společnosti, z.s. Jedná se o pobočný spolek  se  samostatnou  právní  subjektivitou.  Základním  posláním  organizace  je  pomáhat  lidem  s roztroušenou sklerózou mozkomíšní a jejich blízkým. Cílem podpory je vytvořit potřebné podmínky pro důstojný, kvalitní a plnohodnotný život lidí s roztroušenou sklerózou.

 

Radní Petr Židek

Informace z pracovní skupiny k tématu převodu družstevních bytů

„Včera byly na jednání Rady města schváleny materiály týkající se převodu podílů ve dvou bytových družstvech, a to v BD BETA a BD GAMA. Znění převodních smluv je odsouhlaseno oběma stranami, tedy právníky družstev na straně jedné a právním zástupcem města na straně druhé. Takto připravené materiály budou nyní putovat ke schválení do Zastupitelstva města Liberce,“ uvádí člen Rady města Liberce Petr Židek.

 

 

 

 

Nastavení cookies