Liberec plánuje chytře a zodpovědně

 


Projekt: Liberec plánuje chytře a zodpovědně

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676

Program: Evropský sociální fond / Operační program Zaměstnanost 


Cíle projektu: Cílem projektu je podpora dlouhodobého, koordinovaného a udržitelného rozvoje města prostřednictvím aktualizace stávajících strategických dokumentů, zavedením procesního řízení a nových nástrojů komunikace s občany města Liberce.  

Fáze projektu: realizace (období  04/2020–03/2022)

Aktuality

13.10.2021

Dvacáté jednání libereckých radních

20. schůze Rady města Liberce v roce 2021 proběhla v úterý 12. října. Kompletní materiály z jednání rady budou veřejně na webu k dispozici za týden.
 
26.01.2021

Liberec má elektronické úřední desky

Město Liberec nabízí občanům další službu. Tou jsou elektronické úřední desky. Najdete je před vstupem do Nového magistrátu, kde jsou dostupné 24 hodin denně.
 
19.05.2020

Do tvorby strategického plánu se opět zapojí veřejnost u kulatých stolů

Město Liberec s ohledem na uvolňování mimořádných opatření rozebíhá naplno tvorbu nového strategického plánu města pro období 2021+.
 

 

 

 

 

O projektu

Celkové náklady projektu: 7 485 791,71 Kč 

Výše dotace z EU: 6 362 922,94 Kč
Výše dotace ze státního rozpočtu: 748 579,17 Kč
Výše podílu statutárního města Liberec: 374 289,60 Kč 

 

Klíčové aktivity projektu:


KA01 – Aktualizace strategického plánu rozvoje statutárního města Liberec
(aktualizace stávající Strategie rozvoje města a integrované strategie území, která bude reagovat na aktuální trendy vnějšího prostředí)
Náklady na aktivitu: 1 397 398 Kč

Výstupy aktivity: 


KA02 – Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností 
(posílení a rozvoj komunikace magistrátu směrem k občanům zavedením nových a aktualizováním stávajících komunikačních nástrojů s veřejností)
Náklady na aktivitu: 2 751 334 Kč

Výstupy aktivity:

  • Participace veřejnosti na rozvoji města
  • Elektronické úřední desky (včetně software pro propojení desek se spisovou službou)
  • Vizualizace záměrů města (software pro vizualizaci rozvojových záměrů)
  • Geografický informační portál (webová aplikace umožňující informaci o pozemku, s provázaností na RUIAN, územní plán apod.; aplikace umožňující tvorbu automatizovaně generovaného atlasu ulic a budov) 
  • Datový sklad Liberec (vytvoření webového prostředí pro ukládání a používání otevřených dat)
  • Rozšíření funkcionalit služby „Liberec v mobilu“ (rozšíření služeb mobilní aplikace o další funkcionality)


KA03 – Procesní řízení
(zefektivnění řízení města a výkonu agend magistrátu prostřednictvím zavedení procesního a personálního řízení, prostřednictvím kterých dojde ke zlepšování procesů)
Náklady na aktivitu: 1 839 900 Kč

Výstupy aktivity:

  • Metodika Procesního řízení MML
  • Personální audit MML


KA04 – Řízení projektu
(naplnění cílů projektu, klíčových aktivit a monitorovacích indikátorů)
Náklady na aktivitu: 1 497 158 Kč

Výstupy aktivity:

  • Organizační a metodické zajištění realizace projektu

 

Harmonogram projektu:

06/2019 – podání žádosti o dotaci
04/2020 – zahájení projektu
04/2020 – 11/2021 – realizace KA02 
05/2020 – 02/2022 – realizace KA01
06/2020 – 01/2022 – realizace KA03 
03/2022 – ukončení projektu

 

Kontakty:

manažerka projektu
Mgr. Veronika Futóová
E-mail: futoova.veronika@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 573

 

Nastavení cookies