Územní studie krajiny

Projekt: Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec

Program: Integrovaný regionální operační program (9. výzva IROP – ÚZEMNÍ STUDIE – SC. 3.3, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)


Období přípravy projektu: 1.1.2016 - 31.12.2016
Realizace projektu: 9.1.2017 - 31.12.2019

Celkové výdaje projektu: max. 4 535 080 Kč

Cíle projektu:

Cílem je projektu je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního plánování jako podklad pro plánovací a rozhodovací činnost v krajině. Podklad bude sloužit pro stanovení koncepce uspořádání krajiny v územních plánech i pro následné řešení regulačních plánů v souladu s požadavky Evropské úmluvy o krajině.


Aktuality:

Do projednávání Územní studie krajiny se zapojili odborníci i veřejnost

Do projednávání Územní studie krajiny se zapojili odborníci i veřejnost

Prostor pro připomínky i odpovědi poskytla dvě veřejná projednání Územní studie krajiny pro obec s rozšířenou působností Liberec. Náměty pomohou studii dokončit.

Více »


Aktuální stav projektu:

06/2017 Projekt v realizaci
05/2017 Rozhodnutí o poskytnutí dotace
04/2017 Projekt doporučen k financování; příprava právního aktu o poskytnutí podpory
03/2017 V přípravě; podaná žádost, očekává se stanovisko poskytovatele dotace o získání dotace

Kontakty:

Ing. Pavel Přenosil
vedoucí odděleni ÚAP a GIS
e-mail: prenosil.pavel@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 525

Manažer projektu:
Bc. Puskajlerová Ingrid, DiS.
specialista oddělení administrace projektů, odbor strategického rozvoje a dotací
e-mail: puskajlerova.ingrid@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 572