Strategické dokumenty města Liberec


Projekt: Strategické dokumenty města Liberec

Program: Operační program Zaměstnanost (výzva číslo 03_17_080)
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010106


Cíle: 
Hlavním cílem je  zajištění efektivního strategického řízení SML skrze zpracování jednotného akčního plánu implementace strategie rozvoje města zahrnující samostatné či dílčí sektorové politiky, strategické závazky města a dopracování zásadní sektorové politiky pro udržitelnou mobilitu, tj. Plán udržitelné městské mobility navazující na schválený plán rozvoje obslužnosti veřejné dopravy (SUMF).

Fáze:
realizace

 

Aktuality

Zapojte se do průzkumu dopravního chování

Zapojte se do průzkumu dopravního chování

Zapojte se do právě probíhajícího průzkumu dopravního chování, v rámci vznikajícího plánu udržitelné městské mobility.

Více »

Využijte možnost ovlivnit budoucnost města

Využijte možnost ovlivnit budoucnost města

Už jen do konce ledna se mohou občané hlásit do pracovních skupin pro tvorbu Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+

Více »

Rozběhla se tvorba nové strategie rozvoje města

Rozběhla se tvorba nové strategie rozvoje města

Strategické dokumenty města Liberec určí směr pro rozvoj území a dotačních projekty po roce 2021.

Více »

Priority z Veřejného fóra ověří anketa

Priority z Veřejného fóra ověří anketa

Náměty k řešení, které vznesli občané Liberce během Veřejného fóra 2019 nyní ověřuje anketa.

Více »

Veřejné fórum 2019 se setkalo s velkým zájmem veřejnosti

Veřejné fórum 2019 se setkalo s velkým zájmem veřejnosti

Unikátní objekt liberecké kavárny Pošta se v podvečer 20. 11. 2019 stal dějištěm Veřejného fóra Zdravého města Liberec.

Více »

 

O projektu:

Předpokládané celkové náklady projektu: 7 000 000 Kč
5 % z rozpočtu města (z celkových způsobilých výdajů) 


Cíle projektu:
Projekt přispívá k zefektivnění strategického řízení statutárního města Liberec prostřednictvím zpracování dvou strategických dokumentů rozvoje města. Zavádí se proces monitoringu, vyhodnocování a medializace výsledků plnění cílů dle opatření ze strategických dokumentů.

Aktivity projektu:

  • tvorba dokumentu Jednotný akční plán
  • tvorba dokumentu Plán udržitelné městské mobility Liberec-Jablonec nad Nisou 2021–2030 – SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan)
  • uspořádání Veřejného fóra

Harmonogram projektu:
03/2019 zahájení realizace projektu
11/2019 veřejné fórum
07/2020 veřejné fórum
12/2020 vypracování dokumentu Jednotný akční plán
02/2021 vypracování dokumentu SUMP
02/2021 ukončení projektu


Kontakty:
Mgr. Barbara Steinzová
vedoucí oddělení rozvojové koncepce
Email: steinzova.barbara@magistrat.liberec.cz
Tel.: +420 485 243 508


 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.