Stav projektu

Aktuální stav projektu

03/2016         uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace (s Libereckým krajem)
03/2017 vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a inženýrské činnosti 
příprava žádosti o změnu projektu (termín ukončení realizace - stanovený termín do 30.6.2017)

Předpokládané dílčí náklady projektu

projektová příprava (DÚR, DSP, IČ)  900 000 Kč 
výkupy (směna) nemovitostí 500 000 Kč
věcné náklady (publicita, znalecké posudky apod.) 100 000 Kč 

  

Nastavení cookies