30.11.2021

ZŠ Kaplického má další novou učebnu

Nové prostory budou sloužit pro výuku praktických a polytechnických dovedností.

V listopadu byla dokončena zhruba čtyřměsíční přeměna původní šatny na odbornou učebnu se samostatným šatnovým zázemím.

V nových prostorách si žáci během výuky osvojí dovednosti z oblasti digitálních technologií prostřednictvím programovatelných robotů a robotických sad. Pro získání řemeslných a praktických dovedností je připravena široká škála ručního i elektrického nářadí. K vybavení patří také moderní zobrazovací technika s příslušenstvím a potřebný nábytek.

Učebna pro rozvoj řemeslných a technických dovedností rozšiřuje portfolio odborných tříd této školy, navazuje na dvě učebny přírodovědných předmětů a cizích jazyků, které byly vybudovány v rámci projektu „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického“ v roce 2017.

Stavební úpravy provedla firma Syban s.r.o., vybavení dodala společnost IN SPACE s.r.o. Celkové náklady na realizaci činily 2 miliony Kč, přičemž 80% této částky bude pokryto z dotace OP IROP, zbylých 20% uhradí město. Nastavení cookies