22.02.2018

Liberečtí zastupitelé schválili plán rozvoje veřejné dopravy na nadcházející období

Plán realizace cykloopatření postupuje.

Zastupitelstvo města Liberce souhlasí s Návrhem Plánu rozvoje veřejné dopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023 (SUMF) spolu s Plánem realizace cykloopatření území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023.

Navrhuje zajištění dopracování Plánu rozvoje cyklodopravy území Liberec – Jablonec nad Nisou na období 2017 – 2023 a jeho předložení Radě města Liberce do 28.6.2018.

Nastavení cookies