Seznam členů

 

 

Jméno Organizace Kontakt

Bc. Olga Merglová

manažerka pracovní skupiny

Advaita, z. ú.

Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 1

www.advaitaliberec.cz

739 375 492

 

 

Petr Hampacher

Maják o. p. s.

Konopná 776/8,
46014

Liberec 14

www.majakops.cz

 

728 367 513

 

 

Mgr. Lenka Tešnarová 

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Čáp Liberec

Na Výšinách 451/9
460 05 Liberec 5

www.svp-lbc.cz

 

482 750 807

Mgr. Jana A. Koudelková

Most k naději, z. s.

Rumunská 5/5a,460 05 Liberec 5

www.mostknadeji.eu

482 713 002

Lukáš Ron

Most k naději, z. s.

Pastýřská 645/7, 460 01 Liberec

www.mostknadeji.eu

 

732 733 745

Mgr. Eva Nováková  

Magistrát města Liberec, odbor sociální péče

1.máje 108, 460 02 Liberec 3

www.liberec.cz

 

485 244 833

 


Kateřina Marcinková

Magistrát města Liberec, odbor školství a sociálních věcí

1. máje 108, 460 02 Liberec 3

www.liberec.cz

485 244 969

Mgr. Jana Hauzerová

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí

U Jezu 642/2a,  461 80 Liberec 2
www.kraj-lbc.cz

jana.hauzerova@kraj-lbc.cz

485 266 338