Seznam členů

Příjmení a jméno organizace kontakt

Merglová Olga

manažer skupiny

Advaita, z. ú.

739 375 492

Hampacher Petr Maják o. p. s.

728 367 513

Mgr.  Nováková Eva, Dis. Magistrát města Liberec,  odbor sociální péče,odd. kurátorské činnosti

485 244 830

Bc. Marcinková Kateřina Magistrát města Liberec, odbor školství a sociálních věcí,oddělení humanitní

 
485 244 969,775 860 399

 

Mgr. Lenka Tešnarová

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Čáp

482 750 807, 482 757 275

Mgr. Hauzerová Jana Krajský úřad  Libereckého kraje odbor sociálních věcí     

485 226 338

Bc. Jiří Simeth

Most k naději, z. s.,

482 713 002, 728 511 619

Ron Lukáš Most k naději, z. s.       

vedouci.tp@mostknadeji.cz   

732 733 745, 606 713 034