4 města zachraňují přes hranice

  Deutsch Version hier

                      

Program: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020

 

Období realizace: 1. 4. 2016 – 31. 3. 2019 
Výše dotace: 2 304 436,04 EUR

Spolufinancováno z: Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) prostřednictvím Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 a ze státního rozpočtu České republiky (čeští partneři). 

Celkové náklady projektu budou hrazeny v poměru 85 % z EFRR a 5 % ze státního rozpočtu České republiky (čeští partneři).

Registrační číslo žádosti: 100253106

Kooperační partneři:
LP1 statutární město Liberec (CZ) 
PP1 Město Hrádek n/N (CZ) 
PP2 Město Zittau (DE) 
PP3 Město Herrnhut (DE) 

Cíle projektu:

Efektivní ochrana obyvatelstva, jejich majetku a životního prostředí v dotčených regionech. Zintenzivnění již v předcházejícím období započaté vzájemné spolupráce v oblasti požární ochrany a odvracení negativních následků živelných pohrom. Odstraňování existujících bariér komunikace a koordinace při krizovém řízení a řešení mimořádných situací v rámci dotčených regionů. Výchova mladých členů hasičských sborů. 

Aktivity projektu:

JSDH Krásná Studánka:
· pořízení rychlého zásahového vozu, speciálního dopravního automobilu a přívěsu se člunem pro práci na vodě
· přestavba současné hasičské zbrojnice
· společné cvičení v podzemních prostorách

· setkání mladých hasičů všech partnerů

JSDH Hrádek nad Nisou:

· nákup nového nosiče kontejneru, hasícího kontejneru, nákladního kontejneru s plachtou a kontejneru pro sypké materiály
· pořízení ostatního hasičského vybavení (obleky pro práci na vodě, raftový člun, protipovodňové zábrany a přístřešek, přívěsný vozík pro odstraňování ropných látek, osvětlovací LED soupravy) 
· soutěže dětských kolektivů všech partnerů v netradičních hasičských disciplínách

· cvičení hasičských jednotek na klidné, divoké a zamrzlé vodě

FF Zittau:

· nákup hasičského automobilového otočného žebříku

· mezinárodní setkání mladých hasičů 
· workshop v integrovaném regionálním operačním řídícím středisku pro Východní Sasko
· společné hasičské cvičení při lesním požáru 

FF Herrnhut:

· pořízení víceúčelového vozidla
· rekonstrukce hasičské zbrojnice v části Rennersdorf
· společné cvičení v podmínkách povodní 
· společné cvičení mladých hasičů

 

Metodiku a další informace k programu naleznete na http://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

Kontakt - projektový manažer:
Email: vavrova.hana@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 189

                                                                                     

statutární město Liberec      Stadtverwaltung Zittau       Stadtverwaltung Herrnhut          Město Hrádek n/N