Rekultivace staré skládky kamenolom Ruprechtice


Projekt: Rekultivace staré skládky kamenolom Ruprechtice

Program: Operační program životního prostředí 2014-2020


Období přípravy projektu: 1.6.2017 - 31.8.2017
Realizace projektu: 1.1.2018 - 31.12.2023
Celkové výdaje projektu: max. 49 000 000 Kč

Cíle projektu:

Odstranění staré skládky v prostoru odvalu. Rekultivace zájmového území. Současně s doporučenou rekultivací by byla provedena výstavba náhradního dopravního připojení lomu k ul. Horská, které nahradí stávající nevyhovující využívané komunikace U Slunečních lázní a Na Vyhlídce.


Stav projektu:

06/2017  Podána žádost o dotaci; probíhá hodnocení žádosti
03 - 05/2017  V přípravě; příprava Smlouvy o spolupráci, příprava a vyjednávání o podání žádosti,  II. fáze pořízení projektové dokumentace - LiGranit.


Kontakty:
Projektový manažer
Ing. Jana Cimbálová
manažer a koordinátor dotací, oddělení získávání dotací
e-mail: cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 188