Revitalizace parku Pod Sadem míru (U Domoviny)

Projekt: Regenerace a obnova veřejné zeleně – Park Pod Sadem Míru (U Domoviny)

 

Program: Operační program životního prostředí 2014-2020 (výzva č. 33, Ministerstvo živ. prostředí)


Období přípravy projektu:
1.4.2016 - 31.12.2017
Realizace projektu: 1.8.2018 - 31.12.2018
Celkové výdaje projektu: max. 2 349 422,56 Kč

Cíle projektu:
Cílem projektu je provedení revitalizace a regenerace parkových ploch v intravilánu města Liberec (plocha ohraničená ulicemi Pod Sadem míru a U Domoviny).

Aktuální stav projektu:

06/2017 Příprava výběrového řízení na dodavatele stavby.
05/2017 Nabití právního aktu o poskytnutí podpory.
04/2017 Projekt doporučen k financování; příprava právního aktu o poskytnutí podpory
02/2017 V přípravě; podaná žádost, očekává se stanovisko poskytovatele dotace o získání dotace

Kontakty:
Projektový manažer
Ing. Jana Cimbálová
manažer a koordinátor dotací, oddělení získávání dotací
e-mail:
tel.: +420 485 243 188