Zodolnění hasičské zbrojnice v Růžodole I

 

Projekt: Zodolnění hasičské zbrojnice v Růžodole I

Program: Integrovaný regionální operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj (výzva č. 36 - Stanice IZS)

 


Období přípravy projektu:  1.10.2016 - 31.3.2017
Realizace projektu: 1.4.2017 - 31.12.2018
Celkové výdaje projektu: max. 13 300 000 Kč vč. DPH
85% dotace z EU 10% spoluúčast SML
5% ze státního rozpočtu


Cíle projektu:
Cílem projektu jsou stavební opatření, která spočívají především ve zvětšení garážového prostoru zbojnice, nástavby, zesílení střechy a zateplení budovy a také úpravy dvora, aby byla zvýšena akceschopnost jednotky v krizových situacích i za podmínek, které sebou přinášejí dopady klimatických změn, tj. orkány a větrné smrště, sněhové srážky a masivní námrazy. 


Aktuální stav projektu:
03/2017
Podání žádosti o podporu - výzva č. 36 (Integrovaný regionální operační program - Evropský fond pro regionální rozvoj)
02/2017 V přípravě; příprava projektové žádosti.


Kontakty:
Projektový manažer
Ing. Lucie Hajská
manažer a koordinátor dotací, oddělení získávání dotací
e-mail: hajska.lucie@magistrat.liberec.cz
tel.: +420 485 243 191