08.11.2012
Jan Král

Změna pro Liberec dlouhodobě poškozuje město

Společné prohlášení liberecké koalice složené z ČSSD, LO, USZ a nezávislých (bývalé VV), ale i většiny opozice zastoupené KSČM a ODS reagující na výroky Jaromíra Baxy.

Liberecké koalice složená z ČSSD, LO, USZ a nezávislých (bývalé VV), ale i většina opozice zastoupená KSČM a ODS se důrazně ohrazují proti nekalému mediálnímu tažení, které proti městu vede Změna pro Liberec, kdy poslední útok ze strany Jaromíra Baxy o údajném hrozícím bankrotu výrazně poškozuje město v očích nejenom veřejnosti, ale rovněž i u investorů, finančních a ostatních partnerů.

Dopady předešlých negativních mediálních útoků se naplno projevily při výběrovém řízení na revolvingový úvěr na profinancování projektů dotovaných z programů Evropské unie. Nařknutí Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce ze strany ZpL z porušení zákona o veřejných zakázkách, kvůli němuž měl DPMLJ údajně vracet 80 milionů, které se později ukázalo jako neoprávněné, odradilo partnera, jenž městu nabídl rekordně nízkou úrokovou sazbu. Získávání revolvingu výrazně zkomplikovaly i další ataky ze strany ZpL, jako například údajné předražení přístavby libereckého bazénu. Všechny tyto útoky oslabují pozici Statutárního města Liberec při jednání s potencionálními partnery.

O nepravdivosti tvrzení o hrozícím bankrotu vypovídá i poslední hodnocení celosvětové renomované ratingové agentury MOODY’S, ze kterého vyšlo město jako důvěryhodný partner, kdy obdržená známka Aa2.cz svědčí o velmi dobrém výsledku (12/2011).

Informace podávané Jaromírem Baxou jsou jeho pouhými domněnkami a dedukcemi bez reálného podkladu. Rozpočet města na rok 2013 je v rozpracované fázi a není tedy možné prezentovat konkrétní čísla jako konečná. V každém případě však bude předložen rozpočet vyrovnaný. Předpokládané příjmy města, tak jak je projednala Rada města Liberec, budou o 140 milionů vyšší, než uvádí Jaromír Baxa a jeho kolegové v tiskové zprávě. Pokud Jaromír Baxa nedisponuje důvodnými informacemi o nových rizicích, jsou jeho řeči o bankrotu absolutně nezodpovědné. Těmito výroky znejistí všechny, i budoucí, partnery města, ale i jeho zaměstnance a zaměstnance příspěvkových organizací.

O propadech příjmů přitom hovoří Jaromír Baxa, jediný ekonomický náměstek v historii města, který vypracoval rozpočet, jenž skončil jako deficitní. Jaromír Baxa v roce 2010 úmyslně zkreslil předpokládané příjmy o 60 milionů. To se negativně projevilo na konci roku 2011 schodkem, který se přenesl do roku 2012. Kromě toho u daně z nemovitosti převzal údaje z předchozího roku, aniž by předvídal dopředu. Dokonce i zatajil nereálnost splátky společnosti Sportovní areál Ještěd, neinformoval o ní Radu města Liberec a nehledal řešení nastalé situace. K napadání odkládání úhrady faktur do příštího rozpočtu ze strany Jaromíra Baxy je nutné uvést, že on sám při sestavování rozpočtu města na rok 2011 z pozice ekonomického náměstka počítal s tím samým.

Závěrem upozorňujeme, že právo na vlastní názor neznamená hlásat polopravdy či nepravdy, které škodí občanům města a snahám většiny členů zastupitelstva vyrovnat se uspokojivě se závazky a pokračovat v dalším rozvoji města.

Zastupitelské kluby SML:

Česká strana sociálně demokratická
Liberec občanům
zastupitelé zvolení za Unii pro sport a zdraví
Nezávislí
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana

V Liberci 7. listopadu 2012

Nastavení cookies