14.05.2014

Pilínkovská rarita: Starostka sboru a velitel jednotky jsou manželským párem

Přinášíme 4. díl seriálu o jednotkách sborů dobrovolných hasičů působících na území Liberce. V SDH Pilínkov, jehož součástí je také patnáctičlenná výjezdová jednotka, se před deseti lety podařilo obnovit tradici mladých hasičů, kteří dnes tvoří bezmála polovinu členské základny.

Sbor dobrovolných hasičů Pilínkov vznikl v roce 1885 jako český sbor v tehdejším převažujícím německém osídlení. Sídlo měl v osadě Hluboká, ale po několika letech přesídlil do nedalekého Pilínkova, v jehož středu (v těsné blízkosti kapličky sv. Vavřince) vyrostla původní hasičská zbrojnice. V roce 1912, na počest narozenin císaře Františka Josefa, se její součástí stala cvičná a sušící věž na hadice. Tuto událost dlouho připomínala mramorová deska, která se v současnosti nachází v hasičském muzeu v Novém Oldřichově u Kamenického Šenova.

Původní hasičská zbrojnice sloužila svému účelu až do poloviny 60. let 20. století, kdy svou velikostí i uspořádáním začala být nedostačující. V 70. a 80. letech minulého století proto pilínkovští hasiči hospodářskou budovu svépomocí přestavěli tak, aby splňovala všechny nároky kladené na hasičskou činnost.

Pokud má každý z libereckých sborů dobrovolných hasičů nějakou raritu, kterou se nemůže pochlubit nikdo jiný, pak tou pilínkovskou je současné vedení. Starostkou SDH a velitelem JSDH je totiž manželský pár – Renata a Daniel Svobodovi.

Členskou základnu sboru tvoří 77 členů včetně 35 dětí, což je velmi vysoké číslo, vezmeme-li v úvahu, že ještě před 10 lety SDH Pilínkov mládež neměl. „Kolektiv mladých hasičů se po dlouhých desítkách let podařilo obnovit až v roce 2004 a velkou zásluhu na tom má vedoucí mládeže Marek Sedmidubský, který ve spolupráci s instruktory dokázal kolektiv stabilizovat. Mladých hasičů pak rok od roku přibývalo, což vedlo mimo jiné i k úspěchům na soutěžích v požárním útoku a požární všestrannosti,“ líčí velitel JSDH Pilínkov Daniel Svoboda.

Sbor disponuje patnáctičlennou výjezdovou jednotkou kategorie III/1, která disponuje cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 24 Tatra 815 Terrno, dopravním automobilem Nissan Patrol a užitkovým vozem Ford Tranzit 130.

„V loňském roce byla naše jednotka Krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje povolána celkem k šestnácti událostem na území Liberce a do sousedních obcí. V šesti případech šlo o požáry budov či dopravních prostředků, v dalších pak například o technickou pomoc při čerpání vody či požární taktické cvičení a prověřovacího cvičení,“ uvedl Daniel Svoboda.

Jednotka se také pravidelně účastní požárních preventivních hlídek na akcích pořádaných městem Liberec, ať již při tradičním Libereckém jarmarku nebo oslavách na Ještědu. „V uplynulém roce v letních měsících se v rámci prevence a výchovy dětí v oblasti požární ochrany v hasičské zbrojnici v Pilínkově konaly dvě jednodenní akce příměstského tábora pořádaného libereckou taneční skupinou a také jsme navštívili účastníky dětského letního tábora v Krásné Studánce. Při těchto akcích byla dětem předvedena technika, technické a osobní ochranné prostředky a vybavení a činnost hasičů při zásahové činnosti,“ připomněl velitel jednotky s tím, že mezi největší akce, které sbor pravidelně pořádá pro veřejnost v hasičském areálu v Pilínkově, patří sportovní odpoledne pro děti, pořádané vždy na závěr školního roku.

Text: Jan Vrabec

 

Nastavení cookies