09.03.2015
Jan Král

Setkání poskytovatelů sociálních služeb

Nezisková organizace Advaita, z. ú. uspořádala začátkem března v rámci komunitního plánování sociálních služeb setkání zástupců organizací, které pracují se závislými osobami na drogách a patologickém hráčství.

V loňském roce se uskutečnilo první setkání, kterého se zúčastnili převážně poskytovatelé sociálních služeb. Z tohoto setkání vyplynulo přání zopakovat tuto akci a rozšířit okruh o další zástupce, například o  zdravotnictví a policii.

V letošním roce se dostavilo přibližně 50 účastníků z těchto organizací: Návrat o. p. s., Lotos – doléčovací centrum (Brno), Anonymní alkoholici a narkomani (Ostrava, Praha, Liberec), Vazební věznice Liberec, Rodinná poradna – závislosti (Jablonec nad Nisou), Naděje o.p.s., Rozkoš bez rizika, Centrum zdravotní a sociální péče, Most k naději o. p. s., Středisko výchovné péče Čáp, Krajská nemocnici Liberec – psychiatrické oddělení, Probační a mediační služba, Maják o. p. s., Fokus Liberec, Krajská hygienická stanice Liberec, Magistrát města Liberec (kurátoři pro děti a mládež, koordinátor komunitního plánování), Krajský úřad Libereckého kraje (krajský protidrogový koordinátor), Psychosociální poradenství a vzdělávání, Soukromá poradenská a terapeutická činnost.

Obor návykových poruch vyžaduje multidisciplinární přístup a zlepšení spolupráce služeb zvyšuje účinnosti těchto služeb. Účastníci v první části semináře představili svoji službu a popsali typického klienta. Ve druhé půli setkání byl kazuisticky popsán klient a  přítomní mu nabízeli pomoc v rámci své služby. Účastníci se touto formou dozvěděli o činnosti jednotlivých služeb, jejich možností – specifika. Výstupem z tohoto setkání bude mini katalog zúčastněných služeb.

Setkání proběhlo ve velmi příjemné pracovní atmosféře a organizace Advaita, z. ú., a Maják o.p.s., si zaslouží poděkování za zorganizování jedinečného setkání.

 

Nastavení cookies