24.04.2015
Jan Král

Poděkování za úklidovou akci

V sobotu 18. dubna se v Liberci uskutečnila velká úklidová akce Ukliďme Liberec, která byla součástí celorepublikového snažení Ukliďme Česko.

Do úklidu ve městě se zapojily následující organizace: vedení města a pracovníci magistrátu, Městská policie, Technické služby města Liberce, Komunitní práce, ZŠ Kaplického, ZŠ Švermova, Obchodní akademie, Společnost občanů Machnína, Spolek přátel Ostašova, Nová Akropolis, Greenpeace, ČSOP Kateřinky a Vazební věznice Liberec. Ty se soustředily v městských částech Machnína, Ostašova, Doubí, Kateřinek a Králova Háje, dále v zámeckém parku, v okolí přehrady Harcov, lesíku u Teplárny a přilehlé ulice Pod Sadem míru nebo na cyklostezce u fotbalového stadionu. Další skupiny jednotlivců uklízely ve Sněhurčině, Tálínské, Slezské ulici a v Zeleném údolí nebo v okolí vlakového nádraží.

Celkově se na akci podílelo přibližně 500 lidí, kteří nasbírali stovky pytlů nejrůznějšího odpadu, velké množství pneumatik a objemného odpadu, ale také desítky injekčních stříkaček. Území města bylo zbaveno více než 10 000 kilogramů nalétaného nebo pohozeného odpadu a desítek černých skládek. Odvoz a likvidaci odpadu zajistila svozová společnost .A.S.A. Liberec s.r.o.

Fotky z úklidové akce jsou k dispozici níže a na Facebooku města. Všem účastníkům tímto mnohokrát děkujeme za pomoc.

Vzhledem k tomu, že jednotlivé skupiny nasbíraly velké množství odpadu včetně pneumatik nebo objemného odpadu a elektrozařízení, je vhodné upozornit, že každý občan s trvalým pobytem v Liberci může využít sběrný dvůr v Ampérově ulici v Průmyslové zóně nebo sběrné místo v ulici Dr. Milady Horákové. V těchto místech mohou lidé bezplatně odevzdat až čtyři pneumatiky ročně, objemný odpad nebo odpad ze zeleně do hmotnosti 500 kg na osobu a rok, případně jakýkoliv další typ odpadu včetně separovaného, směsného nebo elektra či kovů. V Ampérově ulici lze odevzdávat také nebezpečné odpady, se kterými se dobrovolníci také setkali. Jednalo se hlavně o barvy, oleje, autobaterie nebo zářivky.

 

 

Nastavení cookies